Back to Top

Nástěnka

Úterní vycházky a  jiné hromadné akce KČT Hlinsko se do odvolání ruší. Klub doporučuje našim členům individuální nebo rodinné vycházky do přírody při dodržení všech opatření nouzového stavu. Klikni na obrázek.

Zatím nikdo nevíme, jak a za jakých podmínek se bude konat VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KČT Hlinsko. Jisté je jenom to, že pokud se bude konat, tak to bude ve čtvrtek 21. ledna 2021 v 16:00 hodin v kinosále Multifunkčního centra.  Oddílové příspěvky bude vybírat Dana Mášková, Václav Plíšek a Vladislav Bárta (viz. kontakty). Připravte se na to, že při placení budete muset letos  nahlásit své rodné číslo, které se navede pouze do  centrální evidence rodných čísel členů KČT. Je to kvůli změně systému dotací pro kluby. Rodné číslo se neobjeví na žádné naší tiskovině, ani na stránkách našeho WEBu. Známky budou muset být zaplaceny do 23.1.2021. Příspěvek můžete také zaplatit na účet 26698013/0800, do poznámky uveďte, za koho platíte a jaké má rodné číslo. Tento způsob platby ovšem neřeší předání přelepek na členské průkazy, ty si budete muset vyžádat dodatečně. ZDE je seznam s výší příspěvků. Kdyby se našel někdo další, kdo by si chtěl objednat časopis Turista, udělejte to do 15.12.2020 a budete mít roční předplatné o 35,- Kč lacinější tj. za 400,- Kč, později za 435,- Kč. Přestože tento rok byl pro turisty nepříznivý, tak mezi sebou rádi přivítáme další zájemce, kteří mohou vstoupit do našeho klubu. Přihláška je ZDE. Plán činnosti na rok 2021 je ZDE. Sledujte zde další informace o výroční schůzi.

Oddílové příspěvky můžete zaplatit v Technolenu v Ne 10.1. (6.00-17.00) nebo So 16.1. (18.00-5.00) nebo So 23.1. (6.00-17.00). Známky (přelepky) už jsou k dispozici. Oddílové příspěvky musí být zaplaceny do 23.1.2021. ZDE je seznam s výší příspěvků. Zároveň kdo bude chtít přispět na Novoroční ctyřlístek nebo je sběratelem odznaků čtyřlístků, může tak učinit při placení oddílových příspěvků. K dispozici jsou odznaky 2021. Příspěvek na Novoroční čtyřlístek se zvyšuje na 30,- Kč. Volejte 5 min. před příchodem k bráně v Technolenu na 723168123. Doporučuji Vám připravit si na papíru seznam za koho platíte s rodnými čísly a připravit si přesně peníze. Když mě nahlásíte dopředu za kolik lidí platíte, tak připravím známky a je to z ručky do ručky.

Klub osmistovkařů Žďárských vrchů. V této pro turistiku nelehké době, kdy se nedá dělat organizovaná turistika, pouze individuální nebo rodinná, otvíráme Klub 8istovkařů Žďárských vrchů. Do klubu mohou vstoupit členové KČT Hlinsko nebo členové jiných odborů KČT, kteří vystoupí na všech 17 osmistovek. Pokud klimatické nebo jiné podmínky neumožní vystoupit na vrchol, ale dostanete se na začátek obtížného, většinou skalního výstupu, tak i takové zdolání se započítává. ZDE je seznam sedmnácti osmistovek a ZDE jejich mapa. Zdolání všech osmistovek nahlaste SMS zprávou na 723168123 nebo mailem vladislav.barta@centrum.cz. Plusem bude zaslání fotografií z vrcholů, ale není to podmínkou.
Seznam Klubu osmistovkařů Žďárských vrchů:
Zdeněk Roušar, Vendy Holcová, Jiří Holec, Hanka Prášková (zakladatelka klubu), Vladislav Bárta, Eva Udržalová, Jaroslav Beneš, Ladislav Mrázek

V těchto místech se budete moci podívat do nového ZPRAVODAJE KČT, který vydává ústřední sekretariát KČT. Můžete se v něm dozvědět celou řadu zajímavých informací o dění v KČT. Jednotlivá čísla ke stažení jsou ZDE.

Sledování účasti a výkonu na akcích KČT v roce 2020.
Poslední aktualizace dat: konečná k 31. 12. 2020

Podle jmen

Podle pořadí