Back to Top

ZTS 2021 ve Skutči

 

Město Skuteč otevřené turistům - prohlídková místa:

Sponzoři akce:         Pardubický kraj

                                   MÚ Skuteč

                                   DKV Elektro spol s.r.o. Skuteč                       

                                   Řeznictví a uzenářství O.Čejka Pardubice     

                                   Český rybářský svaz Skuteč

                                   SKOS s.r.o. Skuteč

                                   Spektrum s.r.o. Skuteč

                                   Poděkování sponzorům, kteří na tuto akci přispěli

Ke stažení:

Plakát: větší, menší.

Ke stažení materiál k tisku o prohlídkových místech a trasách - barevný a černobílý. Materiál obdržíte při prezenci v tašce s prospekty, ale černobílý. Pokud máte možnost, vytiskněte si ho barevně.

Přehled gastronomických zařízení ve městě Skuteč je ZDEČlánek, který vyšel v březnovém vydání Skutečských novin je ZDE.

 

Zimní stadion - místo zahájení turistické sezony. 8.30 - 9.30 prezence účastníků. Na stránkách www.kcthlinsko.cz/zts je ke stažení Prezenční list pro předložení k jednotné hromadné registraci. Prezenční list si vyplní příslušný odbor KČT za všechny přijíždějící členy a po odevzdání formuláře obdrží odpovídající počet tašek s propagačními materiály. 9.30 do 10.00 vystoupí dětská dechová hudba ze Skutče. Od 10.00 do 10.30 proběhne slavnostní zahájení s kulturním programem. U Zimního stadionu budou moci zaparkovat pouze 2 autobusy. Ostatní se budou muset přesunout na parkoviště u nádraží ve Skutči nebo na parkoviště k plaveckému bazénu – viz. mapa parkování autobusů na webu. Je posílená doprava vlakem z Pardubic odj. 7.53 do Skutče příj. 8.51hod. Ve Žďárci u Skutče v 8.46 a ve Skutči v 8.51 bude doprava posílena naším autobusem.

 

Turistické informační centrum otevřené od 9.00 do 17 hod. 

 

Prohlídka města s průvodcem. Na komentovanou prohlídku městem bude nutná rezervace se vstupenkou, kterou obdržíte při prezenci. Prohlídka bude s průvodcem a s výkladem.  Skupina bude mít 25 osob a na jeden stanovený čas začnou 3 skupiny. Prohlídka bude trvat 40 minut. Sraz bude vždy ve stanovený čas na náměstí u morového sloupu a průvodce bude označen číslem shodným s číslem na vstupence.  Časový  harmonogram začátků prohlídek – 10.45 (průvodce 1,2,3), 11.30 (2,3,4), 12.15 (3,4,1), 13.00 (4,1,2), 13.45 (1,2,3), 14.30 (2,3,4), 15.15 (3,4,1), 16.00 (4,1,2). Historie města Skuteč. Ve Skutči žije přibližně 5000 obyvatel. Nálezy dokazují, že značná část Skutečska byla osídlena již v mladší době kamenné. Písemně je Skuteč doložena ve 13. století. Ves byla povýšena na město pravděpodobně v I. polovině 14. století. Kromě rychtáře mělo město také purkmistra a konšely. Mělo hrdelní právo a soud, mučírnu a kamenný pranýř na náměstí. Skuteč trpěla drancováním v třicetileté válce jak císařskými tak i švédskými vojsky. V květnu 1862 sežehl požár celou východní část náměstí a dnešní Heydukovu ulici. V srpnu 1867 úplně shořela západní část náměstí a přilehlé části. Při posledních dvou požárech shořelo 306 domů a 120 stodol, chlévy atd. Po požáru v roce 1867 byly podsíně (podloubí) domů na náměstí zazděny. Město Skuteč je známé obuvnickou tradicí a kvalitní skutečskou žulou.

Muzeum obuvi a kamene. Nutná rezervace se vstupenkou, kterou obdržíte při prezenci. Zkrácená prohlídka bude s průvodcem a s výkladem. Maximální počet účastníků ve skupině je 30 osob, délka prohlídky je 35 min s platností vstupenky 1 hodina. Časový harmonogram prohlídek - 11.00 vždy dvě skupiny. Jedna nejdříve muzeum obuvi a potom muzeum kamene, druhá ve stejný čas(11.00), ale v opačném pořadí. Další dvojice prohlídek 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20. Součástí každé prohlídky je také návštěva výstavy „Společenský život hmyzu“ v 1. patře muzea, ale už bez průvodce. V expozici obuvnictví, která se skládá ze tří částí, se seznámíte se vším, co k práci obuvníka náleželo. Prohlídnete si obuvnickou světničku, polní dílnu na opravu obuvi, maxibotu i pracovní stroje. Součástí expozice je i příběh „botasky“ – sportovní obuvi, kterou zná snad každý. V druhé části stabilní expozice je muzeum kamene, rozdělené na vnitřní a venkovní část. Vnitřní část prohlídky seznámí návštěvníky s vývojem kamenoprůmyslu a pestrou geologií kraje. Vše je podáno interaktivní zábavnou formou.  Nádvoří městského muzea bude přístupné všem návštěvníkům. V prostoru budou umístěny stánky se zbožím turistického informačního centra. V kovárně budou probíhat řemeslnické ukázky.  Bez vstupenky bude možné navštívit výstavu „Geologicko kamenická (sklepní) expozice“, přístupná z ulice B. Němcové s možností shlédnout film Kraj s kamenným srdcem.

Památník Vítězslava Nováka (1870-1949). Prohlídka bez průvodce. Vstup  bude možný pouze pro účastníky komentovaných prohlídek v obuvnickém a kamenickém muzeu. Památník hudebního skladatele vznikl v roce 1955. Expozici tvoří skladatelova pracovna v původním stavu, dále hudební salon s klavírem a muzejní síň mapující jeho život a díla se zřetelem na Skuteč. Každoročně si Skuteč mistra připomíná také prostřednictvím hudebního festivalu. Vstupné zdarma.

 

 

Pamětní síň V. J. Tomáška (1774 Skuteč-1850) Nutná rezervace se vstupenkou, kterou obdržíte při prezenci. Zkrácená prohlídka bude s průvodcem a s výkladem. Maximální počet účastníků ve skupině je 30 osob, délka prohlídky je 15 min. Časový harmonogram prohlídek - 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40. Tomášek je významný český skladatel předsmetanovské doby a hudební pedagog. Od 20. let 19. století patřil k hlavním představitelům pražského hudebního života, založil zde i vlastní hudební školu. V roce 1988 Tomáškův rodný dům zakoupila Českobratrská církev evangelická a nákladně jej zrestaurovala jako lidovou stavbu ve stylu poličské architektury. Vstupné zdarma.

 

Kostel Božího Těla (dolní kostel) bez průvodce. Špitální kostel Božího těla byl vystavěn mezi lety 1385-1392 staviteli z Nového Města pražského, bratry Peškem a Ješkem Lútkovými. Jedná se o gotický jednolodní kostel, v interiéru s žebrovými klenbami a kružbovým sanktuáriem z 15. století. V presbytáři se nacházejí náhrobní kameny, tzv. náhrobníky šlechtičen, z 16. století. V roce 1862 kostel vyhořel a byl restaurován architektem Františkem Schmoranzem.

 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (horní kostel) Na průvodce nebude nutná rezervace se vstupenkou. Přednáška bude opakovaně i pro větší počet účastníků prostřednictvím mikrofonu. Děkanský kostel je poprvé zmiňován jako farní v již v roce 1350, roku 1655 byl povýšen na děkanský. Jedná se o původně gotický, renesančně upravený kostel. Uvnitř je zachována renesanční pískovcová kazatelna s bohatou sochařskou výzdobou a renesanční kruchta, cínová křtitelnice ze 14. století, v části presbytáře byly objeveny středověké fresky. Kostel několikrát vyhořel, po požáru v roce 1850 byla postavena nová věž.

 

 

- Zvýhodněný nákup v podnikové prodejně  Botas a.s. Skuteč s 15 % slevou. Otevřeno do 12.00 hodin V jednání je posunutí otvírací doby a zvýšení % slevy.

 

 

 

 

 

hrad Rychmburk (článek) v Předhradí s možností volného vstupu do gotického podzemí bez časové vstupenky. Na půlhodinovou prohlídku věže s průvodcem je nutná rezervace časových vstupenek na 11.30, 12.00, 12.30, 13.00. 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, a 16.30 vždy po 20 lidech ve skupině. Gotický hrad Rychmburk v obci Předhradí nedaleko Skutče ve východních Čechách, stojí na ostrohu mezi říčkou Krounkou a jejím levým přítokem a je součástí městské památkové rezervace. Vstupné zdarma. Vstupné zdarma.

 

rozhledna Borůvka otevřená od 10.00 do 17.00 hod.  Snížené skupinové vstupné za 25,- Kč. Rozhledna byla otevřena 4. června 2005. Svojí ojedinělou a netradiční konstrukcí patří bezesporu k nejzajímavějším a nejkrásnějším stavbám tohoto druhu nejen v mikroregionu Toulovcovy Maštale, ale i v širokém okolí. Název rozhledny je odvozen od místa pod rozhlednou, kterému se říká Borek nebo Na Borůvčí. Rozhledna je vysoká 18,5 m, vyhlídková plošina je ve výšce 15 m a je postavena v kombinaci materiálů dřevo-kov.

 

- možnost účasti na  představení v rámci XVII. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. V sobotu 28. března se bude jednat o Soutěžní  přehlídku dětských   a mládežnických pěveckých sborů v Kulturním klubu Skuteč od 10.00 do 13.00 hod. Vstupné zdarma

 

 

Turistický program:

První trasa: Žulová stezka Horkami (mapalegenda1 a legenda2- 6 km ze Skutče. Možnost rezervace vstupenek na prohlídku po NS Žulová stezka s geologem panem Mgr. Janem Doucekem – max. 50 osob, přibližně 2,5 hodiny. První v 11.00 až 13.30 hod. druhá 14.00 až 16.30 hod Sraz účastníků u naučného zastavení u letního koupaliště na ŽTZ a NS. Účast zdarma. Na trase je možnost lehkého zastávkového občerstvení v klubovně potápěčského lomu Leštinka s možností shlédnout film o historii lomu a oddílu (opakovaně ve smyčce). Mapu trasy najdete na prospektu Žulová stezka Horkami.

 

Druhá trasa: Kutřín,  rozhledna Borůvka a hrad Rychmburk, Skuteč. - mapa. Autobusová kyvadlová doprava Vás přepraví ve stanovených časových intervalech z náměstí ve Skutči do Kutřína. Odjezdy z náměstí ve Skutči v 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45 a 14.15. Z Kutřína dále pěšky (9 - 13,5 km) na rozhlednu Borůvku a hrad Rychmburk. Bližší informace k rozhledně a hradu jsou výše. Na trase je možnost občerstvení v restauraci Šilinkův důl ve stejnojmenném údolí. V Šilinkově dole se nachází středně obtížná ferrata (video) zajištěná řetězy. Pokud byste se jí chtěli vyhnout, musíte jít na hrad přes Hněvětice. U rozcestníku „Rychmburk – u mostu“ můžete přejít na vlastní značení k hradu Rychmburk. Pod hradem můžete projít dveřmi u vchodu do zahrady a od hradu pokračovat po ČTZ.   U rozcestníku „Nad Krounkou“ přejdete na ZTZ vedoucí do Skutče. Od rozcestníku „Malhošť“, kde je také Malhošťská vyvěračka, nemusíte jít po silnici, odbočte doprava na ŽTZ a po 100 metrech odbočte vlevo  (+ 0,5 km). Běžte kolem pole podél Anenského potoka k rybníku, po hrázi rybníka a štěrkové cestě zpět na ZTZ a na náměstí do Skutče.

Doporučujeme klubům, které přijely do Skutče vlastními autobusy, aby se do Kutřína přepravily autobusem a vydaly se na 8 km dlouhé kolečko na trase Kutřín, Šilinkův důl, hrad Rychmburk, Hněvětice, rozhledna Borůvka, Kutřín. Další variantou by mohla být 6 km dlouhá trasa a při ní by se končilo na rozhledně Borůvka, kam by autobus přejel.

 

Bližší informace podá Vladislav Bárta, KČT Hlinsko, vladislav.barta@centrum.cz, 723168123