Back to Top

Historie

Odbor Klubu československých turistů v Hlinsku měl svoji ustavující schůzi dne 8. prosince 1923. Svoji turistickou činnost zahájil dne 25. května 1924 velmi zdařilým a na veselé příhody bohatým výletem do Cikháje. Prvním předsedou byl tenkráte zvolen ing. František Fiala, jednatelem odb. učitel Karel Srdinko, pokladníkem Karel Trnka, ředitel Dívčí školy. Všichni se osvědčili jako obětaví a neúnavní pracovníci. Hned v prvním roce své činnosti se místní odbor Klubu československých turistů v Hlinsku zasloužil o náležité označení cest spadajících do jeho obvodu.

 

V novodobé historii byla činnost turistů obnovena 29. ledna 1975 kdy byl na ustanovující chůzi založen turistický oddíl v TJ Spartak Hlinsko. Předsedou byl zvolen Vojtěch Kyncl, místopředsedou Julius Slabý, který měl na starosti vysokohorskou a zimní turistiku. Dalšími členy výboru byli Václav Hospodář, Jiří Šikl, František Navrátil, Oldřich Říha a Jiří Krňák. První akce nově vzniklého oddílu byla zorganizována ve spolupráci s horolezeckým oddílem. Ve dnech 10. a 11. května 1975 se konal pochod „30 let svobody“. U příležitosti 33. výročí vypálení obce Ležáky se členové oddílu zúčastnili IV. ročníku hvězdicového pochodu do Ležáků jako součást akcí československé spartakiády 1975. V září tohoto roku se konal padesátikilometrový pochod Vysočinou. 20. srpna roku 1977 byl členy turistického oddílu zorganizován 1. ročník dálkového pochodu „Krajem malířů vysočiny“, čímž byla založena dlouholetá tradice organizace a pořádání těchto pochodů. V následujících letech byla zorganizována celá řada pochodů a výletů nejen do blízkého okolí, ale i do vzdálenějších míst naší vlasti. Vedle pěší turistiky se od samého začátku pořádají zimní lyžařské akce. Počátkem osmdesátých let se v oddíle začíná rozvíjet i vysokohorská turistika. Po několika akcích do československých hor členové oddílu vyjíždějí i do zahraničí (Bulharsko a Rumunsko). Počátkem devadesátých let byl turistický oddíl vyjmut z TJ Spartak Hlinsko a byl založen samostatně hospodařící Klub českých turistů.V oddílu a následně klubu turistů se vystřídalo několik předsedů – Jiří Holec, Milan Pavlík až po současného Václava Plíška. V osmdesátých letech měl oddíl okolo 300 členů a byl největším tur. oddílem v okrese. V současné době je v oddíle organizováno přibližně 170 členů, kteří vyvíjejí svoji činnost v oblasti pěší turistiky, zimní turistiky, cykloturistiky a vysokohorské turistiky. Dlouholetou aktivní činností se může pochlubit i Turistický oddíl mládeže.