Back to Top

Výroční schůze KČT

Výroční schůze Klubu českých turistů v Hlinsku se koná každoročně na začátku roku v druhé polovině ledna. Přítomní delegáti jsou seznámeni činností klubu za uplynulý rok (uskutečněné akce) a s plánem činnosti v novém roce (plán akcí), který je předán všem přítomným delegátům. Pokladník podá zprávu o hospodaření klubu v minulém roce a seznámí přítomné s návrhem rozpočtu na nový rok. Schvaluje se složení výboru KČT a volí se delegáti na oblastní konferenci KČT Pardubického kraje. V průběhu jednání podají zprávu zvolené komise: mandátová, revizní a návrhová. Na závěr se koná diskuze, ve které zpravidla vystoupí přizvaný host z krajského výboru KČT. Diskuze se řeší problémy klubu a je převážně zaměřená na připravované akce, o kterých přítomné informují jednotliví cvičitelé. Schůze je ukončena občerstvením a promítáním fotek z uskutečněných akcí klubu.