Back to Top

Nástěnka

Členské příspěvky na rok 2023
vybírají Dana Mášková (730 977 370, 721 632 939) a Vladislav Bárta (723168123, vladislav.barta@centrum.cz).  ZDE je seznam s výší příspěvků. Známky (přelepky) jsou již k dispozici.
Známky si můžete zaplatit v Technolenu v neděli 15.1. vždy v 15.00 hod.
Příspěvek můžete také zaplatit na účet 26698013/0800, do poznámky uveďte, za koho platíte. Tento způsob bezkontaktní platby je preferován, ale neřeší předání známky (přelepky). Tu si ale můžete vyzvednout na schůzi.
Pro členy VZP:
Členové, kteří jsou u VZP pojišťovny a je jim 65+ nebo děti do 18 let si mohou při placení vyžádat potvrzení o zaplacení členských příspěvků. Na pobočce VZP Vám hodnotu členského příspěvku proplatí. Pozor: Při žádosti u VZP nesmí být doklad starší než 3 měsíce. Zavoláte-li v předstihu, tak si při placení vyzvednete už vyplněné potvrzení. Potvrzení Vám můžeme na požádání poslat také mailem. Pokud ho vytisknete a na něj napíšete čestné prohlášení, že jste potvrzení obdrželi e-mailem, tak Vám ho pobočka VZP uzná - dle informací pobočky v Hlinsku. Také je možné VZP požádat elektronicky pomocí aplikace Moje VZP, která je na stránkách VZP (https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podminky-pro-cerpani-financnich-prispevku).
Časopis Turista:
Členové KČT si mohou při placení známek zaplatit zvýhodněné celoroční předplatné časopisu Turista za 540,- Kč. Toto předplatné musí být zaplaceno do konce roku 2022. V roce 2023 už to je za 620,- Kč, což se moc neliší od předplatného pro nečleny za 650,- Kč. Pro informaci - jedno číslo měsíčníku Turisty bude v roce 2023 stát 70,- Kč.
Členské příspěvky:

Kategorie:

Dítě

0 - 18

Junior

19 - 26

Dospělý

27 - 60

Senior

61 +

ZdP

Rodina

2 + děti

Ročníky 2023 2005 - 2023 1997 - 2004 1963 - 1996 do r. 1962    
výše známky 80 155 310 155 155 510

Sledování účasti a výkonu na akcích KČT v roce 2022.

V těchto místech se budete moci podívat do nového ZPRAVODAJE KČT, který vydává ústřední sekretariát KČT. Můžete se v něm dozvědět celou řadu zajímavých informací o dění v KČT. Jednotlivá čísla ke stažení jsou ZDE.

Klub osmistovkařů Žďárských vrchů V této pro turistiku nelehké době, kdy se nedá dělat organizovaná turistika, pouze individuální nebo rodinná, otvíráme Klub 8istovkařů Žďárských vrchů. Do klubu mohou vstoupit členové KČT Hlinsko nebo členové jiných odborů KČT, kteří vystoupí na všech 17 osmistovek. Pokud klimatické nebo jiné podmínky neumožní vystoupit na vrchol, ale dostanete se na začátek obtížného, většinou skalního výstupu, tak i takové zdolání se započítává. ZDE je seznam sedmnácti osmistovek a ZDE jejich mapa. Zdolání všech osmistovek nahlaste SMS zprávou na 723168123. Plusem bude zaslání fotografií z vrcholů, ale není to podmínkou.
Seznam členů Klubu osmistovkařů Žďárských vrchů:
Zdeněk Roušar, Vendy Holcová, Jiří Holec, Hanka Prášková (zakladatelka klubu), Vladislav Bárta, Eva Udržalová, Jaroslav Beneš, Ladislav Mrázek, Dagmar Bártová, Šárka Hladká, Oldřich Vodrážka, Stáňa Sázavová, manželé Monika a Petr Češíkovi z Hlinska, Martina Zdražilová z Miřetic.

Klub malého trojmezí ČR a velkého trojmezí ČR + SK Otvíráme Klub malého a velkého trojmezí. Do Klubu může vstoupit každý, kdo navštíví všechna česká nebo všechna československá hraniční trojmezí. Zdolání malého nebo velkého trojmezí nahlaste SMS zprávou na 723168123. Plusem bude zaslání fotografií z trojmezí, které zde budou postupně doplňovány.
Seznam trojmezí:

1. Česko, Polsko, Německé CR/PL/D Nachází se na soutoku Lužické Nisy a Oldřichovského potoka. Jelikož se trojmezní bod nachází ve vodním toku Lužické Nisy, bylo ho třeba vyznačit nepřímo. Trojmezí bylo vyznačeno třemi monolity tvaru trojbokých komolých jehlanů, přičemž tyto byly osazeny po jednom na území zúčastněných států.
2. Česko, Slovensko, Polské CR/SK/PL Nachází se v Beskydech u obce Hrčava. Jedná se o tři trojboké žulové monolity, každý z nich se nachází na území příslušného státu a je osazen státním znakem.
3. Česko, Rakousko, Slovenské CR/A/SK Nachází se na soutoku Moravy a Dyje na území každého ze států a nesou označení příslušného státu.
4. Česko, Německo, Rakouské CR/D/A Nachází se na Šumavě pod vrcholem Plechý.
5. Slovensko, Polsko, Ukrajinské SK/PL/UA Nachází se na vrcholu Kremenec, kam se dá vystoupit ze Slovenska z obce Nová Sedlica, z Polska z Przelecz Wyznianska, z Ukrajiny z obce Stuzhitsia.
6. Slovensko, Ukrajinsko, Maďarské SK/UA/H Ze Slovenské strany je dosažitelné z obce Malé Trakany poblíž Černé nad Tisou
7. Slovensko, Maďarsko, Rakouské SK/H/A Ze Slovenské strany je dosažitelné z  bratislavského předmostí Petržalka východně od rakouské obce Kittsee.
Foto z trojmezí je ZDE
Seznam členů Klubu malého trojmenzí ČR a velkého trojmezí ČR + SK: Zdeněk Roušar (?), Vladislav Bárta (2), Dagmar Bártová (1).

Klub čtyř českých nej Otvíráme Klub čtyř českých nej. Do klubu může vstoupit každý, kdo navštíví nejsevernější, nejvýchodnější, nejjižnější a nejzápadnější místo naší republiky. Zdolání všech čtyř nej nahlaste SMS zprávou na 723168123. Plusem bude zaslání fotografií z navštívených míst, které zde budou postupně doplňovány.
Seznam českých nej:

1. Nejsevernější místo ČR Nachází se na území osady zvané Severní v obci Lobendava (Ústecký kraj, okres Děčín) a bývá často označován jako “Nordkap”.
2. Nejvýchodnější místo ČR Nachází se nachází na území obce Bukovec (Moravskoslezský kraj, okres Frýdek-Místek), na česko-polské hranici.
3. Nejjižnější místo ČR Nachází se na území zaniklé obce Radvanov, v katastrálním území Dolní Drkolné, části města Vyšší Brod (Jihočeský kraj, okres Český Krumlov) na česko-rakouské státní hranici.
4. Nejzápadnější místo ČR Nachází se na území dnes již zaniklé obce Újezd v katastru obce Krásná (Karlovarský kraj, okres Cheb).
Foto ze čtyř českých nej  ZDE
Seznam členů Klubu čtyř českých nej: Zdeněk Roušar (4), Vladislav Bárta (1), Dagmar Bártová (1).

Spolek Locus Perennis Navštiv Locus Perennis (v překladu Věčné místo) a dalších jedenáct Základních nivelačních bodů ČR a staň se členem Spolku Lucus Perennis. ZDE je seznam všech dvanácti základních nivelačních bodů ČR a jejich foto. Zakladatelem Spolku je Zdeněk Roušar. Zdolání i jednotlivých základních nivelačních bodů ČR nahlaste SMS zprávou na 723168123. Seznam členů Spolku Locus Perennis: Boženka Táborská (1), Zdeněk Roušar (2), Jaroslava Petrová (1), Ludmila Boquajová (1), Oldřiška Štveráková (1), Helena Severová (1), Oldřich Trunec (1), Zdeňka Truncová (1), Hana Modráčková (1), Ladislav Mrázek (1), Hana Prášková (1), Petr Adámek (1), Anna Zavřelová (1), Jatoslava Teislerová (1), Zdenka Gregorová (1), Antonín Hladký (1), Dagmar Bártová (3), Vladislav Bárta (4).